Svečana dodela sertifikata učesnicima  

Svečana dodela sertifikata učesnicima

Svečana dodela sertifikata učesnicima

Univerzitetskog programa prakse NOVI SAD  U Centralnog zgradi Univerziteta u Novom Sadu danas u 13.30 časova biće održana svečana dodela sertifikata učesnicima Univerzitetskog programa profesionalne prakse studenata u koja je realizovana u preduzećima Ninamedia kliping doo, Des doo, kao i u Univerzitetskom centru za razvoj karijere i savetovanje studenata.

Osnovni cilj ovog programa je da što većem broju studenata i studentkinja završnih godina fakulteta Unvierziteta u Novom Sadu omogući da steknu praktična znanja, veštine i potrebno radno iskustvo za obavljanje poslova, te da se osposobe za praktičnu primenu stečenih teorijskih znanja u realnom radnom okruženju, navode se u saopštenju Univerziteta. Učesnicima Univerzitetskog programa profesionalne prakse sertifikate će u ime Univerziteta u Novom Sadu uručiti prof. dr Radovan Pejanović, v.d. rektora Univerziteta.   

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novisad/svecanadodelasertifikataucesnicimauniverzitetskogprogramaprakse_643257.html   

Poslednje, mediji o nama

Arhiva mediji o nama

Poslednje vesti

Arhiva vesti