Poresko rasterećenje zarada može da bude još veće  

Poresko rasterećenje zarada može da bude još veće

Poresko rasterećenje zarada može da bude još veće

Isečci iz novina (1)

Fiskalni savet smatra da je poresko rasterećenje zarada moglo da bude veće od jednog procenta, kako je planirano budžetom za sledeću godinu. Iako je ovo korak u dobrom smeru, ocenjuju da je rasterećenje moglo i trebalo da bude znatno veće. Međutim, rashodi za plate onemogućili su snažnije smanjenje poreza privredi, koje će u 2020. godini iznositi 61 odsto. Fiskalni savet je predlagao smanjenje doprinosa i poreza na rad za oko 150 miliona evra. Vlada se, međutim, odlučila, kako kažu, za preterano i ekonomski neproduktivno povećanje zarada u javnom sektoru od 9,6 odsto, pa je za smanjenje poreza i doprinosa ostala polovina tog iznosa. Fiskalni savet smatra da bi dvogodišnje smanjenje fiskalnog opterećenja moglo da bude važan stimulans privredi (smanjenje sa 63 procenta na 58 odsto).

Poslednje, mediji o nama

Arhiva mediji o nama

Poslednje vesti

Arhiva vesti