Česima zeleno svetlo za kupovinu „Jat tehnike”  

Česima zeleno svetlo za kupovinu „Jat tehnike”

Česima zeleno svetlo za kupovinu „Jat tehnike”

Isečci iz novina (1)

Komisija za zaštitu konkurencije odobrila je juče koncentraciju na tržištu koja nastaje kupovinom ,Jat tehnike". Novi vlasnik poslednjeg preduzeća iz sastava nekadašnjeg, Jat ervejza" je kompanija "Avija prajm", sa sedištem u Češkoj. Komisija je saopštila da su stvoreni uslovi da se finalizuje postupak privatizacije ,Jat tehnike", za koju je najbolju ponudu, od 10,29 miliona evra, dala ova češka kompanija.

Poslednje, mediji o nama

Arhiva mediji o nama

Poslednje vesti

Arhiva vesti