Banke preduzele mere za zaštitu klijenata i zaposlenih  

Banke preduzele mere za zaštitu klijenata i zaposlenih

Banke preduzele mere za zaštitu klijenata i zaposlenih

Isečci iz novina (1)

Banke u Srbiji su prilagodile svoj rad aktuelnoj situaciji izazvanom epidemijom virusa korona i preduzele brojne mere kako bi zaštitile zdravlje klijenata i svojih zaposlenih, saopštilo je Udruženje banaka Srbije. Preporuka je da građani u ekspoziture dolaze samo ukoliko je neophodno, poštujući pritom propisane obrasce ponašanja, te da intenzivnije koriste digitalne kanale. Na raspolaganju su im opcije mobilnog i elektronskog bankarstva 24 sata svakog ranog dana i vikendom, kao i kol-centri i internet stranice banaka za informisanje. U skladu sa navodima Svetske zdravstvene organizacije, građanima se savetuje da što više koriste bezgotovinske vidove plaćanja, kako bi izbegli dodir sa gotovim novcem.

Poslednje, mediji o nama

Arhiva mediji o nama

Poslednje vesti

Arhiva vesti