Narodna banka Srbije omogućila novi moratorijum u otplati kredita  

Narodna banka Srbije omogućila novi moratorijum u otplati kredita

Narodna banka Srbije omogućila novi moratorijum u otplati kredita

Isečci iz novina (1)

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) usvojio je juče propise kojima dužnicima banaka i davalaca finansijskog lizinga omogućava da dodatno odlože obaveze po osnovu kredita, kreditnih proizvoda i lizinga, saopštila je NBS. Dužnicima je omogućen još jedan zastoj u otplati obaveza prema bankama/davaocima finansijskog lizinga koje dospevaju od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, kao i zastoj u otplati obaveza koje su dospele u julu ove godine, a dužnik ih nije izmirio.

Poslednje, mediji o nama

Arhiva mediji o nama

Poslednje vesti

Arhiva vesti