Misija

Mision

Fokus Ninamedia Research-a  je osluškivanje potreba naših klijenata i prilagođavanje našeg pristupa njihovim  zahtevima kroz razvijenu istraživačku mrežu.Više o tome

Usluge

  • Kvantitativne metode

    Kvantitativne metode imaju za cilj opis stanja ili ustanovljavanje uzročno-posledičnih odnosa između pojava. Rezultati se redukuju na brojčane pokazatelje, koji proizilaze iz statističke analize. Prikazuju se tabelarno ili dijagramom, na osnovu čega se pišu izveštaji.Više o tome

  • Kvalitativne metode

    Kvalitativnim metodama istraživanja se vrši dublja analiza u odnosu na kvantitativne metode. Cilj im je detaljnije objašnjenje ponašanja i davanje odgovora na pitanje: "Zašto?".Više o tome

Zašto istraživanje tržišta i javnog mnjenja?

WhyMarketResearch

Glavni smisao istraživanja tržišta je prikupljanje valjanih i pouzdanih informacija koje pomažu prilikom odlučivanja u tržišnom poslovanju, planiranju aktivnosti, rešavanju konkretnih teškoća ili kontroli uspešnosti poslovanja.

Istraživanja mogu da omoguće predviđanje promena, njihovo praćenje kroz vremenski period, kao i kontrolu istih. Usled turbulentnih promena na tržištu i jake konkurencije, zahteva se brza potraga za novim rešenjima da bi se razotkrile nepoznanice, a svakako najveća nepoznanica jeste potrošač...Više o tome

Klijenti o nama

Metro Cash&Carry
 

Agencija Ninamedija je verni poslovni partner kompanije METRO od samog pocetka poslovanja na trzištu Srbije. Brzina i spremnost da se izadje u susret klijentovima specificnim zahtevima su samo neki od kvaliteta agencije. Sama cinjenica da je Ninamedija vredan svakodnevni partner u poslovanju kompanije METRO dokazuje saradnja u pruzanju vrednih podataka svim njenim segmentima - od odnosa sa javnošcu do prodaje. U brzom vremenu u kojem se radi i trzištu koje se stalno menja, od velikog je znacaja imati poslovnog partnera na Äije usluge mozete da se oslonite.

 
Arhiva preporuka

Klijenti